Obligaties

“Obligatie voor een nieuwe accommodatie”

 Op 16 januari 2019 is de 15e serie obligaties uitgeloot.

Dit zijn tevens de laatste obligaties.

Dit zijn de nummers:

Serie van € 25,00

017/ 025/ 030/ 035/ 071/ 102/ 104/ 117/ 130/ 135/ 149/ 173/ 199/ 245/ 255/ 276

278/ 321/ 331/ 337/ 338/ 370

Nu zijn er twee mogelijkheden.
Eén: u levert uw, originele op naam gestelde, obligatie in met daarop vermeld op welk bank- of gironummer u het geld gestort wilt hebben. Als u een gironummer invult, a.u.b. daarbij de naam en de woonplaats van de rekeninghouder vermelden.
Twee: u levert uw, originele op naam gestelde, obligatie in met daarop vermeld: “ik schenk het geld aan ‘Het Zwembad’”. Wij zorgen voor een goede bestemming van het geld en danken u heel hartelijk voor uw gift.
Het inleveradres is:
– Oostwoud:
Ellen Brouwer,
Oostwouder Dorpsstraat 25
– Midwoud:
Jacqueline Halfweeg,
Pieter Wariuslaan 9.
Voor de goede orde wijzen wij u erop de obligatie NIET in de brievenbus van “Het Zwembad” te doen of af te geven in de kassa/kiosk.
Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met 0227-541836.