Na 2 maanden online vergaderen hebben we vanmorgen voor het eerst weer met het bestuur (face to face) bij elkaar gezeten op het bad. Terwijl de eerste 100.000 liter water in een blinkend schoon bassin kletterde,  bespraken we alle verzamelde informatie en het conceptplan. En keken we naar de praktische invulling hiervan. Denk bijvoorbeeld aan de hygiëne maatregelen, het zwemmen in tijdsblokken, zwem- en looproutes enz. 

Het streven is om het zwembad open te stellen op basis van de gestelde maatregelen vanuit het RIVM en het Protocol Verantwoord Zwemmen voor verschillende doelgroepen in vaste tijdsblokken: 

  • Volwassenen 18 +: dagelijks banen zwemmen en een aantal malen bootcamp per week 
  • Jeugd 13 tot 18 jaar: dagelijks banen zwemmen en een aantal malen bootcamp per week 
  • Jeugd tot en met 12 jaar (vanaf groep 3, minimaal diploma A): dagelijks vrijzwemmen 
  • 1 Ouder en 1 kind < 7 jaar: in het weekend door eigen ouder met kind (peuters en groep 1/2/3)  

Bij in gebruik name is het van groot belang dat de gestelde maatregelen door iedereen te allen tijde worden nageleefd. De protocollen (per doelgroep) zullen in de loop van deze week via de website van Het Zwembad worden gepubliceerd. Naast de praktische invulling van de landelijke richtlijnen, het Protocol Verantwoord Zwemmen en de financiële impact die we als bestuur in overweging hebben moeten nemen, is er echter een hele belangrijke voorwaarde om open te kunnen:

Om het zwemmen voor de diverse doelgroepen op gezette tijden mogelijk te maken zijn er extra vrijwilligers nodig. De stelling ‘zonder vrijwilligers kunnen we niet zwemmen’, geldt dit seizoen meer dan ooit. Het gaat vooral om extra toezicht voor de doelgroep jeugd t/m 12 jaar vanaf groep 3 (met zwemdiploma). Hiervan mogen er helaas geen ouders/verzorgers aanwezig zijn op het bad, waardoor extra toezicht noodzakelijk is. Er wordt een grote mate van zelfstandigheid en zelfredzaamheid van deze kinderen verwacht, waarbij wij erop vertrouwen dat ouders/verzorgers de juiste inschatting maken of hun kind deze mate van zelfstandigheid aan kan.

Maar het is nog prettiger als ouders/verzorgers bereid zijn om te komen helpen bij het houden van extra toezicht. Op deze manier kunnen ouders/verzorgers er niet alleen voor hun eigen kind, maar ook voor de andere kinderen zijn. Belangrijk hierbij is wel dat voor u de 1,5 meter regel naar kinderen buiten uw eigen huishouden de maatstaf is. Ook als u geen kind heeft dat graag wil komen zwemmen, maar wel voor hen en het bad beschikbaar kunt zijn, dan zijn wij heel blij met uw aanmelding! 

Bent u bereid om te helpen bij het houden van toezicht voor de jeugd, uiteraard in samenwerking met de badmeester (of juf) en de kassa-kiosk medewerker, bv. een uurtje per week of meer? 

Mail dan uiterlijk woensdag 27 mei a.s. naar info@hetzwembad.nl, zodat wij vanuit deze (eerste) inventarisatie een beredeneerde keuze kunnen maken of we open kunnen voor de jeugd tot 12 jaar ( of niet). Vrijwilligers die in tussen al via andere wegen hebben aangegeven te willen helpen, hoeven niet nogmaals te mailen.   

Alleen als er voldoende extra vrijwilligers beschikbaar zijn kan Het Zwembad open voor alle doelgroepen die wij voor ogen hebben. 

P.S. Openstelling is dan alleen nog afhankelijk van de in bedrijfsstelling van de systemen (verwarming en desinfectie) en goedkeuring van het door ons ingediende protocol bij Gemeente Medemblik. 

Namens het voltallige bestuur van Het Zwembad, 

Robbert van MeuLem