Voor degene die Het Zwembad een warm hart toedraagt: donaties, schenkingen, giften etc zijn ten aller tijde meer dan welkom!

Neem voor de mogelijkheden contact op

Bij voorbaat dank