“Obligatie voor een nieuwe accomodatie”

Op 07 februari 2017 is de 14e serie obligaties uitgeloot. Dit jaar zijn de nummers:

Serie van € 25,00
0012/ 0019/ 0033/ 0040/0074/ 0084/0085/ 0092/ 0106/ 0127/ 0139/ 0164/ 0184/ 0180/ 0181/ 0183/ 0198/ 0221/ 0242/ 0249/ 0267/ 0296/ 0317/ 0318

Serie van € 50,00
1018/ 1033/ 1055/ 1062/ 1095/ 1123/ 1137/ 1164/ 1173

Serie van € 125,00
2023/ 2026/ 2067/ 2068

Nu zijn er twee mogelijkheden.
Eén: u levert uw, originele op naam gestelde, obligatie in met daarop vermeld op welk bank- of gironummer u het geld gestort wilt hebben. Als u een gironummer invult, a.u.b. daarbij de naam en de woonplaats van de rekeninghouder vermelden.
Twee: u levert uw, originele op naam gestelde, obligatie in met daarop vermeld: “ik schenk het geld aan ‘Het Zwembad’”. Wij zorgen voor een goede bestemming van het geld en danken u heel hartelijk voor uw gift.
Het inleveradres is:
– Oostwoud:
Ellen Brouwer,
Oostwouder Dorpsstraat 25
– Midwoud:
Jacqueline Halfweeg,
Pieter Wariuslaan 9.
Voor de goede orde wijzen wij u erop de obligatie NIET in de brievenbus van “Het Zwembad” te doen of af te geven in de kassa/kiosk.
Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met 0227-541836.