ZO JAMMER… Het mooie springkussen, waar al heel veel kinderen plezier van hebben gehad, blijkt lek… Samen met de leverancier en de technische dienst zullen we dit verder onderzoeken en hopen we dat reparatie mogelijk is. Het is de vraag of dit nog voor het einde van dit zwemseizoen gaat lukken..
Het lijkt er echter sterk op dat met een scherp voorwerp bewust een gat in het zeil van de airtrampoline is gemaakt!
We zouden graag zien dat de veroorzaker van dit leed zich spontaan/ vrijwillig meldt bij het zwembadbestuur
Dus:
Als je iets op je kerfstok hebt, wees dan een held en meld je bij: info@hetzwembad.nl

Groet namens het Bestuur van ‘Het Zwembad’ – Midwoud