SCHAATSEN UIT HET VET, ZWEMBAD VOORPRET

We moeten er natuurlijk nog even niet aan denken bij temperaturen ver onder nul, maar het Zwembad gaat toch echt open op zondag 29 april a.s.

Achter de schermen wordt druk nagedacht over de te organiseren activiteiten, de voorverkoop van abonnementen is van start gegaan en de kassakiosk-vrijwilligers(sters) zijn zelfs al in de gelegenheid gesteld om hun agenda-planning op orde te brengen

PAASBRODEN-ACTIE

Omdat Pasen dit jaar vroeg valt, komt de traditionele paasbrodenactie ook sneller dan u misschien zou verwachten; dinsdag 27 maart a.s. komen de vrijwilliger/sters van het bad reeds bij u aan de deur tussen 18.00 en 20.00 uur. U kunt vast wat kleingeld apart houden….. Bij voorbaat dank voor uw steun aan ons bad!

RABO CLUBKAS-CAMPAGNE

Volgende keer zal ik wat meer vertellen over bovenstaande actie van de Rabobank – de actie die op touw wordt gezet i.p.v. de vertrouwde Rabo (Fiets-)Sponsortocht, die helaas van de kalender is verdwenen…..

Overige gegevens  zijn terug te vinden op onze website Of op de Facebookpagina: https://www.facebook.com/hetzwembad/

Robbert van Meulem – bestuurslid en kassakiosk-coordinator van Het Zwembad