Op ‘Het Zwembad’ bestaat de mogelijkheid tot het volgen van zwemlessen. Deze staan apart vermeld op het inschrijfformulier.

De lessen worden gegeven op maandag en woensdag van 17.00 tot 19.00 uur.
De lessen starten in week 19 (op maandag 8 mei e.v.)
Van 17.00 tot 17.30 uur : diploma B en C
Van 17.30 tot 18.00 uur : snorkelen
Van 18.00 tot 18.30 uur : plank springen
Van 18.30 tot 19.00 uur : survival

P.S.1. Helaas is het dit seizoen niet meer mogelijk om kinderen voor zwemdiploma A op te geven!

P.S.2. Ook voor het snorkelen, plankspringen en/of survival dient u een leskaart aan te schaffen! Het Zwembad beschikt over voldoende materiaal, maar uw kind mag ook eigen materiaal gebruiken

De kinderen worden opgeleid voor de zwemlessen volgens het ABC-plan
De minimumleeftijd voor de zwemlessen is 5 jaar mits het kind dit jaar nog 6 wordt. De datum waarop zal worden afgezwommen wordt in de loop van het seizoen bekend gemaakt.

Let op: Bij een leskaart hoort een (basis-)abonnement! Mocht u bij het aanvragen van het abonnement vergeten zijn de leskaart aan te vragen (en te betalen) dan is er een mogelijkheid om dit alsnog in orde te maken:

Wat doet u in zo’n geval?
U stuur een email naar info@hetzwembad.nl o.v.v. het diploma waar voor gezwommen gaat worden, de naam van de ‘lesser’, zijn/haar geboortedatum en het abonnement-nummer

Heeft u vragen over de lessen, bel dan tussen 18.00 en 19.00 uur naar T. Godfriedt van Aquavarea, 0229 – 241755.