Vrienden van het Zwembad
– Voorstel:
o
een kaart maken voor de mensen die vriend van het Zwembad willen worden.
– Doelstelling:
o
voor €. 20.= heeft men het hele seizoen toegang tot het Zwembad
– Uitvoering:
o
maximaal twee kaarten per adres, per kaart één pasfoto, persoonsgebonden
o
2019: oranje kaart met een blauwe band
o
bestellen via de website, met ingang van volgend jaar
o
voor de PR: posters maken op A4 formaat
– Voorwaarden op de kaart vermelden:
o
vrije toegang tot het bad
o
gebruikmaken van de faciliteiten op het bad,
uitgezonderd het zwemmen zelf
– Bestellen:
o
€. 20.= overmaken naar NL73 RABO 03330.03.039 tnv het Zwembad
o
één of twee foto‘s mailen naar
www.info@hetzwembad.nl
o
de kaart wordt bij u thuis bezorgd
– Doelgroep:
o
donateurs
o
de opa’s en oma’s
o
mogelijke oppasouders
o
mensen die het Zwembad een warm hart toedragen
– Slogan:
“Wordt Vriend(in) van het Zwembad, het geeft heel veel gemak!”