Als u zelf niet kunt of wilt zwemmen, maar u vindt het toch belangrijk dat ‘Het Zwembad’ blijft, dan kunt u voor € 12 ,- per jaar donateur worden.
Dit bedrag mag uiteraard ook hoger zijn …..

U kunt dit bedrag overmaken op bankrekeningnr.:

NL 73 RABO 033.30.03.039 ten name van Stichting ‘Het Zwembad’ Midwoud.

U wordt bij voorbaat bedankt voor uw (vrijwillige) bijdrage!