*Stichting Het Zwembad
Tripkouw 36A
1679GJ Midwoud
0229 – 20 12 45 (of 06 – 12177381 bij geen gehoor)
of mail naar: rvanmeulem@quicknet.nl

*Voor vragen over de zwemlessen:

Victoria Frensch-Hoogland  – tel: 06 15 86 44 81

*PROTOCOL VEERANTWOORD ZWEMMEN

VEILIGHEID EN HYGIENE IN EN OM HET ZWEMBAD 2020

Veiligheid en hygiëneregels voor iedereen (op basis van Richtlijnen RIVM): 

 • Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts: 
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;  
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD); 
 • Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld;  
 • Blijft thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld; 
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;  
 • Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar onderling);  
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;  
 • Ga voordat je van huis vertrekt, thuis naar het toilet; 
 • Doe thuis je zwemkleding aan onder je gewone kleding;  
 • Was voorafgaand aan en na het zwembadbezoek je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden; 
 • Was de handen met water en zeep als je handen mogelijk besmet zijn: na het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (deurknoppen, pinapparaten, afstandsbediening, etc.); na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus;  
 • Vermijd het aanraken van je gezicht; 
 • Schud geen handen. 

Voor jeugd tot en met 12 jaar geldt: 

 1. Deze doelgroep tot en met 12 jaar (vanaf BO-groep 3) mag vrij zwemmen binnen de vastgesteld tijdsblokken. Reserveren is niet noodzakelijk; 

2.         Zij moeten in het bezit zijn van minimaal diploma A;  

3.         Er mogen geen ouders/verzorgers mee op het terrein van het zwembad. De kinderen komen zelfstanding of worden bij de entree afgeleverd; 

4.         Van de kinderen wordt een grote mate van zelfstandigheid en zelfredzaamheid verwacht. Wij vertrouwen erop dat de ouders/verzorgers hiervan een juiste inschatting maken; 

5.         De kinderen geven hun abonnement of dagkaartje af aan de kassamedewerker i.v.m. de telling van het aantal bezoekers; 

6.        Op het terrein is minimaal een extra vrijwilliger aanwezig voor extra toezicht;  

7.        Volg altijd de aanwijzingen van de toezichthouder en/of de vrijwilligers in de kassa of op het terrein; 

8.        Tussen de kinderen en toezichthouder en/of vrijwilligers geldt de 1,5 meter afstand regel. Voor de kinderen onderling is deze regel niet van toepassing; 

9.        Ga voorafgaand aan het zwembadbezoek thuis naar het toilet; 

10.       Trek thuis je badkleding aan. Je hoeft als zwemmer alleen de ‘overkleding’ uit te trekken. De kleding 

inclusief schoenen kunnen op daarvoor aangewezen plaats neergelegd worden; 

11.      Douche thuis voor en na het zwemmen; 

12.      Na het zwemmen kan je jezelf omkleden op een daartoe ingerichte plek. Er is een geen mogelijkheid om gebruik te maken van de kleedcabines; 

13.      De air trampoline en speeltoestellen op het terrein zijn voor deze doelgroep beschikbaar; 

14.      Drijf- en speelmiddelen in het water zijn niet toegestaan; 

15.      Neem of geef uw kind iets te drinken/eten vanuit huis mee. De drinkwaterkraan kan vanwege hygiëne niet gebruikt worden; 

16.      Verlaat na het zwemmen de accommodatie zo spoedig mogelijk via aangegeven de routing. 

Voor jongeren van 13 t/m 18 jaar en volwassenen geldt: 

 1. Voor deze doelgroep is alleen banen zwemmen mogelijk met een maximum van 5 personen per tijdsblok van telkens een ½ uur; 
 2. Het bassin is hiervoor in 5 banen ingedeeld; elke zwemmer zwemt dus in een eigen baan; 
 3. Tussen de zwemmers geldt de 1,5 meter afstand regel; 
 4. Reserveren is noodzakelijk; het aanmelden moet telefonisch naar 0229-201245. Dit kan op maandag t/m vrijdag tussen 19:15 en 20:15 uur en zaterdag en zondag tussen 13:30 en 14:15 uur; 
 5. Volg altijd de aanwijzingen van de toezichthouder en/of kassamedewerker;   
 6. Ga voorafgaand aan het zwembadbezoek thuis naar het toilet; 
 7. Douche thuis voor en na het zwemmen; 
 8. Trek thuis je badkleding aan. Je hoeft als zwemmer alleen de ‘overkleding’ uit te trekken, de kleding en schoenen kunnen op het perron achter het hekwerk neergelegd worden; 
 9. Was voorafgaand aan en na afloop van het zwembadbezoek je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden. Een zeep-dispenser en handdoekjes zijn hiervoor bij de buitenwasbakken beschikbaar; 
 10. Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijke minimum;  
 11. Betaal met pin of contactloos (pin of mobiel);  
 12. Na het zwemmen zijn 4 kleedcabines beschikbaar voor het omkleden. Na gebruik dient u de deze met reinigingsspray te reinigen. U kunt ook gebruik maken van een deels afgeschermde omkleedplek op het terrein; 
 13. Verlaat direct na het zwemmen de accommodatie zo spoedig mogelijk via de routing naar de hoofduitgang. 

Huisregels:   

 1. Hygiëneregels hangen bij het betreden van de badinrichtingen en worden meermaals herhaald; 
 2. De regels voor zwemmers/bezoekers en vrijwilligers staan op de website en worden actief naar 

de specifieke gebruikersgroepen gecommuniceerd; 

 • Houd 1,5 meter afstand tot elkaar en volg de aangewezen routes. Er is een speciale eenrichting 

looproute uitgezet. Deze is tevens terug te vinden op de website; 

 • Het aantal aanwezige personen voor het gehele complex of in specifieke ruimtes is beperkt; 
 • Niet noodzakelijke ruimten in de accommodatie zijn afgesloten; 
 • Het zwembad hanteert een reserverings- en registratiesysteem voor personen ouder dan 12 jaar; 
 • Na binnenkomst van een groep zwemmers in een tijdsblok wordt de poort afgesloten; 
 • In de kassaruimte zijn beschermingsmiddelen (handschoenen/mondkapje/spatbril) voor de toezichthouders en vrijwilligers aanwezig; 
 • In de opstartfase is geen kioskverkoop; 
 • De regels niet opvolgen is onmiddellijke ontzegging. 

Bestuur: 

 1. Er is een ‘coronaverantwoordelijke’ aangesteld die toeziet op de naleving van de afspraken die in het protocol zijn gesteld; 
 2. Coronaverantwoordelijke kan (al dan niet in overleg met lokaal gezag) bepalen om (groepen van) 

personen toegang te ontzeggen tot de accommodatie; 

 • Er is een aangepast schoonmaak- en desinfectieprotocol opgesteld. Deze zal strikt en controleerbaar nageleefd worden; 
 • De desinfectiekracht van het badwater wordt verhoogd om de desinfectie zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Voor buitenbaden geldt: vrij chloor 2.5 mg/l (of hoger als weersomstandigheden daarom vragen) en pH 7.0. Tegelijkertijd wordt er maximale doorstroming en menging van het zwembadwater bij maximale badbelasting gezorgd; 
 • De vrijwilligers en toezichthouders ontvangen een uitgebreide instructie over de wijze waarop het protocol van het zwembad Midwoud moet worden uitgevoerd; 
 • Informeert de toezichthouder over de wijze waarop ze op verantwoorde en veilige manier hun werkzaamheden kunnen uitvoeren; 
 • Doelgroepen: 
 • Jeugd t/m 12 jaar – vrij zwemmen – 1,5 meter afstand tot toezichthouder/vrijwilliger groepsgrootte onbeperkt – tijdsblok van 2 uur; 
 • Banenzwemmers – 1,5 meter regel – maximaal 5 zwemmers per tijdsblok van een ½ uur; 
 • Jongeren van 13 jaar en ouder – hiervoor gelden dezelfde regels als voor de banenzwemmers; 
 • Bootcamp – jongeren van 13 t/m 18 jaar + volwassenen – 1,5 meter regel – tijdsblok 30 minuten – maximaal aantal 8 personen; 
 • Heeft een dagindelingsplan gemaakt waarin de zwemtijden voor de verschillende doelgroepen is vastgelegd. Het indelingsplan is als bijlage aan het protocol toegevoegd;  
 • Naast de toezichthouder en kassamedewerker zijn er afhankelijk van de drukte op de accommodatie meerdere vrijwilligers aanwezig. Als dat nodig is zal er opgeschaald worden; 
 • Informeert de toezichthouder over de wijze waarop zij zwemmers moeten aanspreken op ongewenst gedrag bij overtreding van de regels. 

(Zero tolerance policy! De regels niet opvolgen is onmiddellijke ontzegging) 

Voor kassamedewerkers:  

 1. Houd 1,5 meter afstand, schud geen handen; 
 2. Gebruik in voorkomende gevallen de beschikbare beschermingsmiddelen; 
 3. Was je handen volgens de instructie. In ieder geval direct na binnenkomst, voor het eten, na toiletbezoek, na het schoonmaken en voordat je weer naar huis gaat; 
 4. Reinig en desinfecteer de oppervlakken in de kassa bij de openstelling van de kassaruimte. Hanteer voorschriften van het schoonmaakprotocol; 
 5. Registreert het aantal bezoekers op de accommodatie. 

Voor toezichthouders: 

 1. Houd 1,5 meter afstand, schud geen handen; 
 2. Gebruik in voorkomende gevallen de beschikbare beschermingsmiddelen; 
 3. Anders dan in een dreigende situatie, maak je als toezichthouder op geen enkel moment fysiek contact; 
 4. In sommige gevallen is het noodzakelijk, bv. bij EHBO-handeling, dat je als toezichthouder binnen de 1,5 meter van de zwemmer komt. 
 5. De toezichthouder wordt goed geïnformeerd om afwijkingen in de waterkwaliteit (vrij chloor en pH) te constateren.       

Routing/aanmelden:  

 1. De route van aankomst en vertrek in het zwembad is duidelijk zichtbaar aangegeven; De poort bij het kassagebouw wordt zowel als in- en uitgang gebruikt. De route is door middel van pijlen zichtbaar gemaakt; 
 2. Op het terrein zijn 1,5 meter zones en routes aangegeven. De routing wordt dusdanig bepaald dat bezoekers elkaar niet of zo min mogelijk kruisen; 
 3. Inchecken gebeurt bij de kassa waarbij de bezoekers vanaf 12 jaar zichzelf kenbaar maakt en de kassa-medewerker dit controleert. Er is absoluut geen fysiek contact; 
 4. Bij het inchecken wordt aan de hand van een korte vragenlijst geïnformeerd naar de gezondheid; 
 5. Na afloop van het zwemmen wordt iedereen verzocht de badinrichting zo spoedig mogelijk te verlaten; 
 6. Het zwembad hanteert een registratiesysteem dat voorkomt dat er niet meer mensen dan toegestaan aanwezig zijn. 

Douche en toiletgebruik:  

 1. Bezoekers/zwemmers worden voorafgaand aan bezoek verzocht thuis naar toilet te gaan; 
 2. Toiletbezoek dient tot een minimum beperkt te worden. Het invalidetoilet is hiervoor beschikbaar en wordt na ieder bezoek schoongemaakt; 
 3. De sleutel is bij de kassa te verkrijgen; 
 4. Na het toiletgebruik dienen de handen gewassen te worden, in de toiletruimte is desinfecterende zeep beschikbaar; 
 5. Zwemmers wordt gevraagd thuis te douchen voor en eventueel na zwembadbezoek. 

Gebruik materialen en hygiëne:  

 1. Maak gebruik van de handenwasgelegenheden die buiten zowel aan de dames- als herenzijde aanwezig zijn; 
 2. Het gebruik van speel- en drijf- materialen is niet toegestaan; 
 3. De air trampoline en speeltoestellen op het terrein zijn voor de doelgroep t/m 12 jaar beschikbaar; 
 4. Op het zwembad is een aangepast schoonmaak- en reinigingsprotocol van toepassing.  

Deze wordt strikt nageleefd en daar waar noodzakelijk geïntensiveerd. Met name desinfectie 

oppervlakken en materialen.