DAGPLANNING 2020

Volgende week is het zover, dan gaat de poort van Het Zwembad toch echt (eindelijk) open; hier onder vindt U het schema zoals wij dat zullen gaan hanteren Lees het eerst eens rustig door en dan zien wij U graag verschijnen vanaf zondag 7 juni a.s. - Abonnementhouders zwemmen zoals gebruikelijk gratis, losse kaartjes kosten [...]

ZONDAG 7 JUNI OPENING

We hebben er even op moeten wachten, maar de kogel is door de kerk Dankzij de toegezegde extra hulp van (nieuwe) vrijwilligers/sters wordt het dit seizoen toch nog mogelijk om verschillende doelgroepen in vooraf bepaalde tijdsblokken te komen laten zwemmen. Mogelijk dat er zelfs nog versoepeling daarin aangebracht kan gaan worden (maar dat hangt van [...]

EXTRA VRIJWILLIGERS ZIJN HARD NODIG

Na 2 maanden online vergaderen hebben we vanmorgen voor het eerst weer met het bestuur (face to face) bij elkaar gezeten op het bad. Terwijl de eerste 100.000 liter water in een blinkend schoon bassin kletterde,  bespraken we alle verzamelde informatie en het conceptplan. En keken we naar de praktische invulling hiervan. Denk bijvoorbeeld aan de hygiëne maatregelen, het zwemmen in tijdsblokken, zwem- en looproutes enz.  Het streven is om het zwembad open te stellen op basis van de [...]

DOEN WE ER GOED AAN?

Het bestuur van Het Zwembad besluit rond 1 juni a.s. of we open gaan of niet... Het kabinet komt dan waarschijnlijk weer met ( al dan niet versoepelde) maatregelen. Ondertussen gaat een klein groepje mensen het bassin schoonmaken en vullen met ( onverwarmd en nog niet met chloor gedoseerd) zwemwater. In deze onverwachte, uitzonderlijke en [...]